Wczytywanie strony
Trwa wczytywanie strony...

Aktualności

REGULAMIN KLUBU

Dodano: 11.02.2017 o 21:57:15         Klub muzyczny MARMOLADA Music Club jest miejscem spotkań w celu poszukiwania dobrej
zabawy w miłej, kulturalnej i bezpiecznej atmosferze. Każdy z gości lokalu ma obowiązek dostosować się
do zasad panujących w klubie , tj. do zapoznania się i przestrzegania regulaminu:
ZASADY OGÓLNE...
1.
Regulamin dotyczy imprez otwartych odbywających się w soboty oraz imprez zamkniętych
organizowanych w klubie Marmolada.
2.
Wejście na teren klubu oznacza akceptację regulaminu, oraz zgodę na fotografowanie i filmowanie do
celów reklamowych (w przypadku nie wyrażania zgody na wykorzystanie wizerunku przez klub, należy
fakt ten zgłosić pracownikowi lokalu).
3.
Wstęp do klubu mają osoby w wieku od 21 roku życia (każdy z przybywających gości ma obowiązek
wylegitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość na życzenie pracownika klubu).
4.
Do klubu Marmolada zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź
osobom zachowującym się agresywnie czy też niechlujnie ubranym.
5.
Każda z osób wchodzących do klubu podlega selekcji przez wyznaczonego przez klub selekcjonera
(ocena wzrokowa oraz ewentualne sprawdzenie dokumentu potwierdzającego tożsamość).
6.
Godzina zamknięcia klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez kierownictwo.
7.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, na które klub nie miał wpływu , tzn. braku energii dostarczanej przez firmę zewnętrzną oraz w przypadku innych sytuacji nie wymienionych powyżej.
8.
W KLUBIE OBOWIĄZUJE STRÓJ PÓŁ-ELEGANCKI!!
*nieposiadającym stosownego ubrania klient nie zostanie wpuszczony do klubu,
*za niestosowny ubiór uważa się w szczególności dresy, t-shirty, czapki bejsbolowe,
obuwie sportowe, szaliki, kominiarki, bluzy z kapturem, spodnie moro, bojówki, stroje z emblematami i
nazwami klubów sportowych oraz inne elementy ubioru lub przedmioty
utrudniające identyfikację osób, głoszącym i reprezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne,
wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.
9.
Selekcjoner klubu ma również prawo odmówić wstępu bez podania przyczyny.
10.
Gość klubu ma obowiązek stosować się do zaleceń ochrony i pracowników klubu.
11.
Pracownicy klubu oraz ochrona, mają prawo do:
- sprawdzania zawartości bagaży
- wezwania osób nie przestrzegających regulaminu do opuszczenia klubu
- ujęcia i niezwłocznego przekazania odpowiednim jednostką osób, stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i chronionego mienia.
12.
Wszelkie czynności określone w punkcie 7 powinny być wykonane w sposób najmniej naruszający
godność i dobra osobiste osoby wobec której zostały podjęte.
13.
W przypadku odwołania imprezy, klub nie zwróci pieniądze za bilet i nie będzie zobowiązany do żadnej
innej rekompensaty lub odszkodowania.
14.
Bilet nie podlega żadnej zamianie ani zwrotowi pieniędzy poza w/w sytuacją.
15.
Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu, jak i za rzeczy wartościowe
i torebki pozostawione w szatni.
16.
W klubie obowiązuje strój pół-elegancki, zakaz wstępu w odzieży i obuwiu typowo sportowym.
17.
Za szkody materialne wyrządzone w klubie, sprawca ponosi odpowiedzialność finansową

18.
Uczestnicy dyskoteki mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie o elementy wyposażenia klubu, upadek ze schodów, podestów.

19.
W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy, uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

20.
Osoba kupująca bilet wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie swojego wizerunku na stronie internetowej.

21.
Wszelkie zażalenia i skargi prosimy kierować do managera lokalu pod numerem
tel. 609-209-160 od pon. - sob. od 12-20!!
www.marmolada.com.pl
www.facebook.com/MarmoladaMusicClub

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco.

Imprezy
    • Logo Lech
    • Logo Pepsi
    • Logo Bacardi
    • Logo Martini
    • Logo Red Bull